Laika vadība WorkPLAN

Uz projektiem iztērētā laika novērošana un kontrole notiek, izmantojot WorkPlan laika vadības funkcijas. Dati tiek ievadīti no viedekrāniem, datoriem, svītrkodu nolasītājiem vai darba kartiņām. Savākti dati izmantojami, lai aprēķinātu darba algas un izveidotu dažādas atskaites.

Uz projektiem iztērētā laika novērošana un kontrole notiek, izmantojot WorkPlan laika vadības funkcijas. Dati tiek ievadīti no viedekrāniem, datoriem, svītrkodu nolasītājiem vai darba kartiņām. Savākti dati izmantojami, lai aprēķinātu darba algas un izveidotu dažādas atskaites.

Šī funkcionalitāte arī ļauj sekot līdzi neefektīviem uzdevumiem, nostrādātām stundām, brāķa novēršanas laiku, virsstundas, atvaļinājumus, slimības lapas u.c., lai laicīgi noreaģētu uz problēmu rašanos.

Pamatfunkcijas

  • Nostrādāto stundu atskaišu vākšana reālā laika režīmā
  • Ceha laika pārskatīšana un kontrole
  • Resursu izlietošanas dati
  • Darba algu aprēķināšanas dati

Izmantojot laika vadības moduļu, izseko iekārtu jaudu reālajā laikā, darba stāvokli ar apakšuzņēmējiem, atlikušo laiku uzdevuma izpildei u.c. Vadītājs var redzēt, kādu uzdevumu šobrīd izpilda darbinieks noteiktajā iekārtā.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par WorkPlan

MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas