Plānošana un grafiki WorkPLAN

WorkPlan sastāda projektu un darbu grafikus, izmantojot uzstādītas prioritātes un resursu pieejamību. Var veidot topošo, pagājušo vai konkrēto laika periodu simulācijas.

WorkPlan sastāda projektu un darbu grafikus, izmantojot uzstādītas prioritātes un resursu pieejamību. Var veidot topošo, pagājušo vai konkrēto laika periodu simulācijas.

WorkPlan ir pieejami Gantta diagrammu veidošanas rīki - ar to var optimizēt noslodzi, novērst dīkstāves, kontrolēt procesu svarīgus etapus un iekļauties noteiktajos termiņos.

Pamatfunkcijas

  • Topošo, pagājušo vai konkrēto laika periodu simulācijas
  • Gantta diagrammas ar drag and drop vadīšanu
  • Resursu noslodzes analīze, pārslodzes novēršana
  • Uzdevumu sadalīšana, novēršot pārslodzi
  • Katra svarīga etapa informācijas un notikumu marķēšana
  • Plānošanas un atskaišu datu eksports Microsoft Project/Excel

WorkPlan izmanto ērto uzdevumu kārtošanas grafisko drag and drop rīku. Izveidotās uzdevumu ķēdes var simulēt uz nākotnes, pagātnes, konkrētā laika periodiem, vadoties no procesa beigu datumiem. Var arī uzstādīt iekšējus pārbaudes datumus, lai sasniegtu maksimālo kontroli un laika ietaupījumu uz potenciālām labojumiem vai kavējumiem. WorkPlan automātiski veido resursu noslodzes plānošanas grafiku, kas ņem vēra pieejamo jaudu.

Darbu secību pārskat standarta Gantta diagrammu veidā ar vienkāršo rediģēšanas iespēju. Datu eksports Microsoft Project un Excel vidēs.

Lai nodrošinātu vienmērīgo ražošanu, darba grafiku veidošanas funkcija WorkPlan ļauj izvēlēties nepieciešamus laika periodus ražošanai, vadoties no ieplānotiem un pieejamiem resursiem. Lietotājs var, mainot laika periodu, analizēt tā efektu uz noteiktā ceha vai atsevišķā resursa noslodzi, izvairoties no noslodzes problēmām vēl pirms to iestāšanos.

WorkPLAN ļauj marķēt svarīgo informāciju, vadoties no svarīgiem datumiem un ražošanas procesa etapiem. Tā var ērti novērot piegādes termiņu tuvošanos, maksājumu kavējumus vai citus svarīgus projektu etapus.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par WorkPlan

MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas