Kvalitātes vadība WorkPLAN

WorkPlan kvalitātes vadības modulis ļauj atsevišķi uzskaitīt ar kvalitātes kontroli saistīto laiku un izdevumus uzņēmumā.

WorkPlan kvalitātes vadības modulis ļauj atsevišķi uzskaitīt ar kvalitātes kontroli saistīto laiku un izdevumus uzņēmumā. Šis modulis ne tikai palīdzēs sekmīgi sagatavoties ISO standarta sertifikāta saņemšanai, kā arī sakārtot kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar standarta prasībām.

Šis modulis ne tikai palīdzēs sekmīgi sagatavoties ISO standarta sertifikāta saņemšanai, kā arī sakārtot kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar standarta prasībām.

Tas arī veic piegādātāju novērtēšana un izmantoto mērīšanas ierīču kalibrēšanas kontrole. Moduļa rīki palīdz uzlabot kvalitāti kopumā, vadīt uzņēmuma kvalitātes politiku un darbu ar klientiem. Pie tam vēl izseko un mēra efektivitātes radītājus (KPI), kas ir būtiski, saņemot ISO sistēmas sertifikātu.

Pamatfunkcijas

  • Kvalitātes izdevumu aprēķins un analīze
  • Piegādātāju vērtēšana
  • Pastavīga procesu uzlabošana
  • Kvalitātes sertifikācijas atbalsta rīki

Ar kvalitātes moduli lietotājs var plānot un veikt regulārus kvalitātes un mērījumu nodrošināšanas pasākumus. Ar viņa palīdzību kvalitātes standarti un ar tiem saistīti dokumenti iz izplatīti visām ar kvalitātes procesiem saistītām personām.

Identificēto neatbilstību saistīšana ar noteikto klientu, piegādātāju, uzdevumu vai ražošanas operāciju. Neatbilstību sarakstu veidošana, izmantojot drag and drop. Sarakstā ievieto arī defektus, to novēršanas darbības un rašanas iemeslus.

Piegādātāju kritēriju izveide. Atskaišu veidošana, lai tālāk izmantot tās, pieņemot lēmumus par piegādātāju izvēli - gadījumi, kad piegādes tika nokāvētās, kad konstatētās kvalitātes vai izcenojumu problēmas.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par WorkPlan

MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas