WorkPlan

WorkPlan - ražošanas procesu vadīšanas ERP sistēma, kas tika specifiski izstrādāta priekš apakšuzņēmējiem, individuālo pasūtījumu izpildītājiem un sīksēriju ražošanas uzņēmumiem.

WorkPlan - ražošanas procesu vadīšanas ERP sistēma, kas tika specifiski izstrādāta priekš apakšuzņēmējiem, individuālo pasūtījumu izpildītājiem un sīksēriju ražošanas uzņēmumiem.

WorkPlan pamatmērķis - biznesa procesu vadīšana un automatizācija, no komercpiedāvājumu sagatavošanas līdz gatavo izstrādājumu piegādes un rēķinu sagatavošanas klientiem.

Mūsdienu tirgus apstākļos individuālā un sīksēriju ražošana pastāvīgi cīnās ar konkurentiem. Globalizācija un inovācijas padara konkurenci vēl agresīvāku, pasūtītāji kļūst prasīgāki, un joprojām grūtāk ir atrast kvalificēto personālu.

Iespēja būt pirmām un sagatavot kārtīgi pārdomāto komercpiedāvājumu ar pasūtījuma izcenojumiem ļaus vinnēt sacensībā. Lai saglabātu savus līdera pozīcijas ir nepieciešams, ir jāuztur augsto darba kvalitāti par pieejamo cenu, un ātri izpildīt pasūtījumus. Šo mērķu sasniegšanai nākas optimizēt ražošanas un uzņēmējdarbības procesus un efektīvi pārvaldīt visus resursus.

Parasti uzskata, ka uzņēmuma resursu organizācija un plānošana prasa lielus ieguldījumus, kas ne vienmēr apmaksājās. Tam ir iemesls - vairums ERP (uzņēmuma resursu uzskaites un plānošanas) sistēmu tirgū ļauj kontrolēt darba vidi no iekārtām līdz procesiem, neiedziļinoties konkrētā biznesa un nozares specifikā un prasībās.

Šeit ir jūtama WorkPlan atšķirība no līdzīgām ERP sistēmām. WorkPlan ir programmatūras risinājumu komplekss ražošanas procesu vadīšanai, ko specifiski izstrādāja priekš ražotnēm. WorkPlan risinājumi palīdzēs kontrolēt darbu un paaugstināt ražīgumu, pārvaldot budžetus, laiku, darbaspēku, materiālu un resursu krājumus, kā arī izdevumus un cash flow.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par WorkPlan
Benefits/Overview Workplan

Priekšrocības un apskats

Ražotnes, kas izpilda individuālus pasūtījumus vai darbojas uz projektu pieejas pamata, bieži sastapās ar grūtībām, izvēloties ERP sistēmas, kas atbilst viņu prasībām: kur uzmanības centrā paliek pasūtījums vai projekts. WorkPlan elastība un pielāgošanas spēja ir tā stiprās puses, jo lietotājs var pielāgot lietotni pēc savām vajadzībām.

Stock Management Workplan

Iepirkumu un noliktavas vadīšana

WorkPLAN piedāvā visus nepieciešamus iepirkumu vadīšanas rīkus. Starp tiem - prasību noformēšana iepirkumam, noliktavu pārvalde, komercpiedāvājumu uzskaite, pasūtījumu saņemšana, norēķinu pārbaude ar piegādātājiem, kontroles funkcijas.

Scheduling Workplan

Plānošana un grafiki

WorkPLAN sastāda projektu un darbu grafikus, vadoties no uzstādītiem prioritātēm un resursu pieejamības. Ir iespējams veidot pagātnes, tagadnes vai nākotnes periodu simulācijas.

Time Management Workplan

Laika vadība

Projektiem iztērētā laika uzskaite un kontrole, izmantojot WorkPlan laika vadības funkcijas. Dati var tikt ievadīti no planšetēm, datoriem, svītru kodu nolasītājiem vai darba laika uzskaites kartiņām.

Quality Management Workplan

Kvalitātes vadība

WorkPlan kvalitātes vadības modulis ļauj atsevišķi uzskaitīt ar kvalitātes kontroli saistīto laiku un izdevumus uzņēmumā. Šis modulis ne tikai palīdzēs sekmīgi sagatavoties ISO standarta sertifikāta saņemšanai, kā arī sakārtot kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar standarta prasībām.

Additional Modules WorkPlan

Papildus moduļi

Lietotājiem ir pieejami dažādi papildus moduļi analīzei, datu filtrēšanai, mobilo ierīču izmantošanai, kā arī citām iespējam.

Interfaces WorkPlan

Interfeisi

WorkPLAN ietver sevī papildus interfeisus uzņēmuma darbu paātrināšanai, piemēram, grāmatvedības uzskaitei un darba algas aprēķinam. WorkPlan lietotnei ir SAP un XML aģenta sertifikāti.


MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas