RADAN Radpunch — lokšņu metāla koordinātu štancēšana

Vadības programmu ģenerācija koordinātu štancēšanas iekārtām ar CNC

Radan Radpunch modulis, kas nav atkarīgs no koordinātu štancēšanas iekārtu funkcionālām īpatnībām, izstrādā efektīvās metāla griešanas programmas, kas palīdz saīsināt apstrādes laiku un optimizē iekārtu darbību.

radan cad/cam lokšņu metāla štancēšana radpunch

Tas ir pilnībā savienojams ar Radan Radprofile moduli lokšņu metāla griešanai ar lāzeru, ūdens strūklu, plazmu un gāzi, kā arī ar citiem specializētiem Radan moduļiem — cauruļu griešanai, kombinētajām štancēšanas un griešanas līnijām, projektēšanai un ražošanas vadībai.

Pamatfunkcijas:

 • Datu ievade lietotnē ar drag and drop metodi.
 • DXF/DWG apstrāde ar ģeometrijas rediģēšanu
 • Automātiska instrumenta izvēle un tā secības noteikšana
 • Automātiska detaļas noņemšana no darbgalda
 • Programmas darbības pārbaude grafiskajā simulācijā
 • Vienas detaļas kopiju izvietošana loksnē
 • Detaļu grupas nestings un pielāgojamās atskaites
 • Intuitīvi saprotams lietotāja interfeiss
 • Ātrā uz loksnes izvietoto detaļu un to grupu aprēķini
 • Darbgaldu sarežģīto funkciju atbalsts
 • Koordinātu štancēšanas iekārtu un instrumenta efektivitātes celšana
 • Kopēja ražošanas laika saīsināšana un ražīguma celšana

Kvalitāte paaugstina ražīgumu — cik Jūs varētu ietaupīt?

Vidēja loksnes cena (EUR)
Apstrādāto lokšņu daudzums dienā
Apstrādāto lokšņu daudzums dienā10.00
Apstrādāto lokšņu daudzums nedēļā10.00
Apstrādāto lokšņu daudzums gadā10.00
2% no potenciālās ietaupīto lokšņu vērtības gadā10.00
3% no potenciālās ietaupīto lokšņu vērtības gadā10.00
4% no potenciālās ietaupīto lokšņu vērtības gadā10.00
5% no potenciālās ietaupīto lokšņu vērtības gadā10.00
Vienots programmēšanas cikls

Vadības programmu izveide priekš koordinātu štancēšanu Radan Radpunch modulī ir vienots procesu cikls, kas sevī ietver ģeometrijas izstrādi, metāla loksnes štancēšanas instrumenta izvēli, detaļu izvietošanu uz tajā ekonomiskākā veidā, štancēšanas secības noteikšanu, NC koda ģenerēšanu un to nodošanu uz CNC iekārtu. Šādā veidā darbs Radpunch vienkāršojas, bet rezultātu precizitāte nodrošināta, glabājot datus ražošanas datu bāzē — operatoram ir pieeja pie materiālu, instrumenta un darbgalda īpatnību datiem jebkura procesa stadijā.

Darbgalda funkcionālo īpašību un iespēju sapratne ir atslēga pie tās efektīvākās lietošanas. Izmantojot Radpunch vienoto sistēmu, ražošanas jauda tiek palielināta līdz cehā esošo koordinātu štancēšanas darbgaldu funkciju maksimumam.

Instrumenta optimizācija

Efektīvai koordinātu štancēšanai un ražošanas izmaksu samazināšanai ir nepieciešams optimizēt štancēšanas instrumentu. Ar ekonomisko detaļu izvietošanu uz loksnes vairs nepietiek, lai sasniegtu šos mērķus: instrumenta piegādātāji piedāvā vēl sarežģītākas konfigurācijas, piemēram, loksnes griešanas ierīces, atskarpju noņemšanas, marķēšanas instrumentu u t.t. Radan Radpunch modulis adekvāti uztver aprobežojumus, kas rodas šādu tehnoloģiju dēļ un ņem tos vērā, ģenerējot NC kodu.

Īpaša detaļu orientēšanas funkcija Radpunch ļauj izmantot dažādus orientācijas uzstādījumus un vairāku instrumenta veidu lietošanu. Ir pieļaujama detaļu un štancēšanas instrumenta apgrozīšana. Šeit detaļa arī ir sagatavota noņemšanai no neparastas formas instrumenta. Dažu detaļu orientācijas variantu gadījumā ar to nav iespējams veikt noteiktās manipulācijas, tomēr, izmantojot orientējamo instrumentu detaļu noņem tā, lai izvietotu to uz loksnes ekonomiskākā veidā. Vadības programmu ģenerēšanas paātrinājums Radpunch modulī ir iespējams, izmantojot interaktīvo rediģējamo instrumenta bāzi.

Jauda un kontrole

Radan Radpunch ir vienkāršais automatizēts risinājums, ko pielāgo atkarībā no operatoram pierastā koordinātu štancēšanas procesa. Atkarībā no materiāla biezuma un veida izvēlās instrumenta marķējumu un lietošanas kārtību, noņemšanas algoritmus, štancēšanas secību u.c. Radpunch instrumenta bāze paplašinājās līdzi ar klienta ražošanas jaudu. Jaunie pasūtījumi un investīcijas aprīkojumā noved pie jauna instrumenta iegādes nepieciešamības, jauno materiālu apstrādi un jaunu metodiku pielietošanu. Ar Radpunch saglabājas darba stabilitāte šajā vidē, samazinot brāķa skaitu un pieļauto kļūdu labošanas izmaksas, ar to paaugstinot uzņemamu peļņu.

Vadības programmā var jebkurā brīdī manuāli ievest izmaiņas, kas ir svarīgs sarežģīto koordinātu štancēšanas programmu izstrādes laikā Radpunch modulī. Loksnes griešanas projekta veidošanā un detaļu izvietošanas laikā Radnest modulī ir pārskatāma apstrādi sagaidošo detaļu rinda. Vienas vai vairāku detaļu kopijas var izvietot loksnē ar drag and drop palīdzību, ātri mainot ražošanas plānus pēc ražošanas vajadzībām. Klientiem, kam tieši racionālā loksnes izmantošana ir vissvarīgākā, izmanto Radpunch kopā ar paplašināta nestinga moduli Radnest, ar kura palīdzību detaļas izvieto uz metāla loksnes lai pēc iespējas racionālāk izmantot to un samazināt atgriezumu daudzumu.

Darba efektivitātes svarīgums

Radan Radpunch — automatizēta CAM lietotne, ko RADAN izstrādāja NC koda ģenerēšanai uz CAD datu pamata, izmantojot ērto lietotāja interfeisu. Ne vienmēr ražošanas procesi ir stabili, var rasties problēmas un izmaiņu nepieciešamība darba gaitā, kā arī brāķis. Lai operatīvi pārslēgties no viena procesa uz otro, ir nepieciešama lokanība un efektivitāte. Radpunch modulī programmēšanu var sākt no jauna jebkurā programmas punktā, kurā ir nepieciešama korekcija, tai skaitā bez cikla atkārtošanas no jauna.

Jebkura ražošanas aprīkojuma efektivitāte ir tieši atkarīgā no programmnodrošinājuma efektivitātes, ar kuras palīdzību izstrādā viņam vadības programmas. Līdz ar to, katram darbgaldam un Radpunch stacijai izveido atsevišķo postprocessoru, kas ir ideāli piemērots noteikta darbgalda modelim un uz tā izmantotām koordinātu štancēšanas instrumentam.

Komercpiedāvajums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par interesējošiem produktiem
Štancēšanas programmu izstrāde — viss process kopumā

RADAN Radpunch

Štancēšanas programmu izstrāde — viss process kopumā

Jaudīgā lietotne ekonomiskai detaļu izvietošanai uz metāla loksnes (nestingam)

RADAN Radnest

Jaudīgā lietotne ekonomiskai detaļu izvietošanai uz metāla loksnes (nestingam)

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai

RADAN Radraft

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai

Lokšņu detaļu 3D modelēšana un automātiskā izvēršana

RADAN 3D

Lokšņu detaļu 3D modelēšana un automātiskā izvēršana

Fanuc, sinumerik, strippit, punch, trumpf, strippit, fagor, tailift

Štancēšanas iekārtu atbalstsMŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas