Radprofile - lokšņu metāla griešana

CNC programmas griešanai ar lāzeru, plazmu, ūdens strūklu vai gāzi

radan cad/cam lokšņu metāla griešana ar lazeru plazmas griešana ūdens struklas radprofile

Pamatfunkcijas:

 • Datu ievade lietotnē ar drag and drop metodi.
 • DXF/DWG apstrāde ar ģeometrijas rediģēšanu
 • Augsta griešanas precizitāte - maksimālā drošība īsākajā apstrādes laikā
 • Apstrādes galviņas drošība un automātiskā sadursmju novēršana
 • Detaļu un brāķa vietu marķēšana
 • Griešana ar pārvienojumiem - izdevumu samazināšana un termiņu saīsināšana
 • Automātiskā kopēja griezuma līniju izveide
 • Atlikumu, brāķa un atgriezumu marķēšana
 • Detaļu izvietošana uz loksnes (nestings) ar pielāgojamām atskaitēm
 • Programmas pārbaude grafikā
 • Ātri detaļu un detaļu grupu aprēķini
 • Vienkāršais un saprotamais interfeiss
 • Kopēja apstrādes laika samazināšana un palielinātā

Vienots programmēšanas cikls

Lokšņu metāla griešanas (ar lāzeru, plazmu, gāzi vai ūdens strūklu) vadības programmu ģenerēšana Radan Radprofile modulī ir apvienotā kopējā operāciju ciklā no detaļu izvietošanas uz loksnes (nestinga), trajektorijas veidošanas un tas secības noteikšanas līdz pat NC-koda (programmas) ģenerēšanas un tā nodošanas uz darbgaldu ar CNC. Pateicoties tam, strādāt Radprofile vidē ir ērti un vienkārši, bet to precizitāti un drošību nodrošina datu glabāšana ražošanas datu bāzē (Manufacturing Database). Lokšņu metāla apraksti, griešanas tehnikas, marķējumi un citi dati var tikt izmantoti jebkurā brīdī.

Ražošanas optimizācija

Lai uzlabotu vadības programmu ģenerācijas efektivitāti un samazināt ražošanas izmaksas, ir nepieciešams optimizēt griešanas trajektoriju, tehnoloģiju un secību uz CNC iekārtas. Mūsdienas lāzera, ūdens strūklas, plazmas un gāzes griešanas iekārtas kļūst joprojām sarežģītākās, ar to paaugstinās arī apstrādāto detaļu sarežģītība un nepieciešamības pēc lāzera galviņas drošības. Radprofile automātiski veido trajektoriju jau detaļu izvietošanas laikā, saglabājot to kvalitāti un maksimāli izmantojot konkrētās iekārtas potenciālu. Radprofile izmanto kopējas griešanas līnijas, ar to maksimāli efektīvi izmantojot materiālu, saīsinot griešanas laiku un gāzes izdevumus. Kopējo griešanas līniju var novērot un kontrolēt manuāli, veidot detaļu grupas, ar to nodrošinot loksnes stīvumu un izvairoties no pielaižu problēmas, kas bieži mēdz rasties lielo detaļu apjomu griešanas gadījumos.

Jauda un kontrole

Radan Radprofile ir vienkāršais automatizēts risinājums, ko pielāgo atkarībā no operatoram pierastā griešanas procesa un tehnoloģijas. Atkarībā no materiāla biezuma un veida izvēlās griešanas tehniku un iekārtas lietošanas kārtību, kā arī citus parametrus. Radprofile datu bāze paplašinājās līdzi ar klienta ražošanas jaudu. Jaunie pasūtījumi un investīcijas aprīkojumā noved pie jauno materiālu izmantošanu un jaunu metodiku pielietošanu. Ar Radprofile saglabājas darba stabilitāte šajā vidē, samazinot brāķa skaitu un pieļauto kļūdu labošanas izmaksas, ar to paaugstinot uzņēmuma peļņu.

Vadības programmā var jebkurā brīdī manuāli ievest izmaiņas, kas dod Radprofile lietotājam vieglumu un pārliecību darba laikā. Iebūvētā loksnes griešanas projekta veidošanā un detaļu izvietošanas laikā Radnest modulī ir pārskatāma apstrādi sagaidošo detaļu rinda. Vienas vai vairāku detaļu kopijas var izvietot loksnē ar drag and drop palīdzību, ātri mainot ražošanas plānus pēc ražošanas vajadzībām. Klientiem, kam tieši racionālā loksnes izmantošana ir vissvarīgākā, izmanto moduli kopā ar paplašināta nestinga moduli Radnest, ar kura palīdzību detaļas izvieto uz metāla loksnes lai pēc iespējas racionālāk izmantot to un samazināt atgriezumu daudzumu. Klienti, kuriem ir īpaši svarīga racionālā materiāla izmantošana, parasti kopā ar Radprofile iegādājas Radnest paplašināta nestinga moduli, kura funkcijas ļauj izvietot detaļas uz loksnes visefektīvākā veidā.

Darba efektivitātes svarīgums

Radan Radprofile - automatizēta CAM lietotne, ko RADAN izstrādāja NC koda ģenerēšanai uz CAD datu pamata, izmantojot ērto lietotāja interfeisu. Ne vienmēr ražošanas procesi ir stabili, var rasties problēmas un izmaiņu nepieciešamība darba gaitā, kā arī brāķis. Lai operatīvi pārslēgties no viena procesa uz otro, ir nepieciešama lokanība un efektivitāte. Radprofile modulī programmēšanu var sākt no jauna jebkurā programmas punktā, kurā ir nepieciešama korekcija, tai skaitā bez cikla atkārtošanas no jauna.

Jebkura ražošanas aprīkojuma efektivitāte ir tieši atkarīgā no programmnodrošinājuma efektivitātes, ar kuras palīdzību izstrādā viņam vadības programmas. Līdz ar to, katram darbgaldam un Radprofile stacijai izveido atsevišķo postprocessoru, kas ir ideāli piemērots noteikta darbgalda modelim un uz tā izmantotām koordinātu štancēšanas instrumentam.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par interesējošiem produktiem
Vadības programmu izstrāde griešanai ar lāzeru, plazmu, gāzi, ūdens strūklu

RADAN Radprofile

Vadības programmu izstrāde griešanai ar lāzeru, plazmu, gāzi, ūdens strūklu

radnest A powerful nesting software solution

RADAN Radnest

Jaudīgā lietotne ekonomiskai detaļu izvietošanai uz metāla loksnes (nestingam)

Specializēto daudzasu cauruļu griešanas iekārtu vadības programmnodrošinājums

RADAN Radtube

Specializēto daudzasu cauruļu griešanas iekārtu vadības programmnodrošinājums 

Daudzasu lāzera tehnoloģija trīsdimensiju detaļām no lokšņu metāla

RADAN Radm-ax

Daudzasu lāzera tehnoloģija trīsdimensiju detaļām no lokšņu metāla

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai

RADAN Radraft

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai 

radan3d 3D-modelling and automatic sheet metal component unfolding

RADAN 3D

Lokšņu detaļu 3D modelēšana un automātiskā izvēršana

Trumpf, amada, bystronic, trulaser, vanad, strippit, lvd, Mazak, omax, hankwang, messer, esab

Griešanas iekārtu atbalsts MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas