m&h mērīšanas sistēmu atbalsts EDGECAM

EDGECAM atbalsta pazīstamā mērīšanas rīku sistēmu ražotāja m&h lietošanu, vadības programmu apstrādē un veidošanā.

edgecam CAM mērīšanas iekārtas m&h

Programmu kompleksa rīcībā ir seši standarta mērīšanas cikli, kuru ietvaros lietotājs ievada apstrādāto detaļu mērīšanas parametrus un uzstāda mērīšanas rīka (tausta) kustību simulāciju. Katrā ciklā ir 8 jaunās datu izvēles funkcijas.

Tausts

Iebūvētā mērīšanas ierīču bāzē ToolStore ir pieejams plašs gatavo standarta taustu klāsts. Lietotājs arī var veidot savas kombinācijas no bāzē esošiem rīku pamatiem, paplašinājumiem un mērīšanas uzgalim.

Virsmas mērīšanas cikls

Šī cikla ietvaros definē virsmas pozīciju un tekošais sākuma punkts mainās uz novirzi no sagaidīdamās. Lai izvēlētos šo ciklu, ir jāizvēlas punktu uz virsmas.

4-asu apstrādes cikls

Ciklu pielieto virsmas slīpuma leņķa mērīšanai un darbgalda ceturtā ass pagriešanas radītāja pielāgošanai uz novirzi no sagaidāmā slīpuma. Lai izvēlētos šo ciklu, ir jāizvēlas divus punktus uz virsmas.

Tausta pārvietošana

Tausta kustības aizsardzība mērīšanas laikā. Gadījumā, ja tausts aizķeras pārvietošanas laikā, viņš apstājās un ekrānā parādās paziņojums par kļūdu. Ciklā piedāvātas vairākas iespējas, kā tausts pieskārās detaļai un kā izvēlās punktu dažādām funkcijām (sk. tabulu zemāk), piemēram, sākumpunkta maiņai, pozīcijas pārbaudei vai detaļas mērīšanai.

Leņķu mērīšana

Cikls ir lietojams ārējo vai iekšējo leņķu mērīšanai un tekošā sākumpunkta maiņai uz novirzi no sagaidāmas pozīcijas.

Apaļas formas elementu mērīšana

Cikls izmantojams apaļas formas elementa pozīcijas noteikšanai un tekoša sākuma punkta maiņai uz novirzi no sagaidāmas pozīcijas. Veidojot ciklu, izvēlās loku uz cauruma vai bukses. No tās aprēķināmā centra pozīcija un diametrs.

Izciļņu un kabatu mērīšana

Cikls izmantojams detaļas izciļņa vai kabatas pozīcijas noteikšanai un un tekoša sākuma punkta maiņai uz novirzi no sagaidāmas pozīcijas. Veidojot ciklu, izvēlās divus punktus uz katras bukses puses vai uz kabatas sienām.

Mērīšana

Standarta mērīšanas cikls. Uzstāda F0 m&h mērīšanas sistēmām.

Darba koordinātas pārvietošana un maiņa

Darba koordinātas pārvietošana un maiņa uz starpību starp ievadītām vērtībām un mērīšanas rezultātiem. Uzstāda F7 m&h mērīšanas sistēmām.

Tekošās darba koordinātas maiņa

Tekošās darba koordinātas maiņa uz mērīšanas rezultātu. Uzstāda F8 m&h mērīšanas sistēmām.

Pozīcijas pārbaude

Uzstāda F500 m&h mērīšanas sistēmām.

Izmēra pārbaude

Diametra lieluma vai attālumu pārbaude. Uzstāda F600 m&h mērīšanas sistēmām.

Formas un pozīciju pārbaude

Uzstāda F700 m&h mērīšanas sistēmām.

Darba koordinātas maiņa

Izvēlētā darba koordināta (no G54-G59 saraksta) tiks mainīta.

Paplašinātas darba koordinātas maiņa

Izvēlētā paplašināta darba koordināta (vesela skaitļa ievade) tiks mainīta. m&h mērīšanas sistēmu vērtību apgabals 1-300.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par interesējošiem produktiem

MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas