Risinājumi

Dreambird ir oficiālais Vero Software programmnodrošinājuma izplatītājs dažādiem metāla (lokšņu, sagatavju) veidu apstrādei NVS un Baltijas valstīs. Vero Software izstrāda un pārdod CAD/CAM/CAE programmas, kas izmanto projektēšanas un ražošanas procesos.

Drizumā Dreambird piedāvās klientiem jauno programmnodrošinājumu, ražošanas vadības ERP sistēmu WorkPlan maziem un vidējiem uzņēmumiem.

reambird is an official distributor of Vero Software products for metal processing.

Vadības programmu izveide lokšņu metāla apstrādes operācijām. CAD/CAM risinājums koordinātu caursīšanas, lāzergriešanas, ūdens, gāzes, plazmas griešanas, liekšanas, cauruļu griešanas iekārtām, detaļu efektīvai izvietošanai metāla loksnē. Lietotnes 2D un 3D projektēšanai, ražošanas vadībai, komercpiedāvājumu sagatavošanai.

CAD/CAM kompleksa RADAN izmantošana ražošanā ļauj būtiski optimizēt metāla patēriņu un tādējādi palielināt Jūsu uzņēmuma peļņu.

 • Specializācija darbam ar lokšņu metālu
 • 3D objektu modelēšana un apstrāde
 • 2D rasēšana un rasējumu rediģēšana
 • Efektīvā detaļu izvietošana loksnē ar maksimālo utilizācijas pakāpi
 • Precīzais objektu imports citām lietotnēm ar ģeometrijas koriģēšanas iespējām
 • Augsts darba ražīgums
 • Metāla nogriezumu un pārpalikumu izmantošana un uzskaite
 • Komercpiedāvājumu sagatavošana
 • Ražošanas loģistika un vadība

WorkXplore ir jaunās paaudzes ātrgaitas programma CAD-failu pārskatīšanai un analīzei ar vairākām funkcijām – visjaudīgākā tirgū. WorkXplore atšķiras no konkurentiem ar savu lielu funkciju daudzumu, jaudīgumu un darbības ātrumu.

 • Speciāli izstrādāta ērtākām darbam komandā, darba ražīguma paaugstināšanai un projektēšanas efektivitātes veicināšanai
 • Satur specializētus analītiskos instrumentus piedāvājumu sagatavošanai, diagnostikai, materiālu sarakstu veidošanai, 3D-modeļu sagatavošanai priekš ražošanas
 • Ļauj konstruēt virtuālus prototipus vai modeļus no jebkura formāta failiem
 • Dod iespēju fiksēt idejas, rakstīt komentārus, reģistrēt izmaiņas objekta anotāciju veidā.

Vadošais CAD/CAM komplekss vadības programmu izstrādei ar CNC sistēmu aprīkotajiem darbgaldiem. Pilnībā atbilst visām prasībām, kas tiek izvirzītas 3D frēzēšanas, virpošanas, frēzēšanas-virpošanas un daudzasu apstrādei modernajā ražošanā. Ietver sevī funkcijas mērīšanas ierīču atbalstam (inspekcijai), 3D modelēšanai, apstrādes stratēģiju vadībai, kā arī stieples erozijas procesiem.

EDGECAM plaši izmanto darba ražīguma līmeņa paaugstināšanai visā pasaulē, daudzās rūpniecības nozarēs.

 • Iespēja ģenerēt vissarežģītākās instrumenta trajektorijas
 • Failu ielāde no visām CAD pamata sistēmām
 • Revolucionārā Waveform apstrādes stratēģija
 • Plašas projektēšanas iespējas virpošanas un frēzēšanas apstrādes operācijām
 • 3D modelēšana un telpisko modeļu apstrāde
 • Stieples erozijas apstrāde (EDM)
 • Mērīšanas ieriču (inspekcijas) atbalsts

Visu ar presformu un štanču projektēšanu saistīto procesu atbalstīšanai. Analīze, simulācija, sagatavju aprēķins, reversā inženierija.

Specifiski moduļi presformu un štanču konstruēšanai ar plašām materiāla un iekārtas darbību analīzes funkcijām ļauj ražotājam sasniegt agrāk nesasniedzamo efektivitātes līmeni.

 • Karkasa, virsmas un telpiskās modelēšanas apvienojums
 • Karkasa, virsmas un telpiskās modelēšanas apvienojums
 • Specifiski moduļi presformu un štanču konstruēšanai dažādiem lējumu veidiem izstrādni pa atsevišķiem soļiem
 • Materiāla plūsmas analīze, lējuma un apstrādes simulācija
 • Visu zināmo piegādātāju komplektējošo izstrādājumu atbalsts
 • Elektrodu konstruēšana un erozijas apstrāde

No stiprinājumu projektēšanas līdz detaļu labošanas un modifikācijas, Designer ir piemērotāks CAD risinājums, lai sagatavotu ģeometrisko objektu ražošanai.

Pieejams, kā programmnodrošinājuma kompleksu Edgecam, Surfcam, WorkNC un VISI modulis vai arī kā atsevišķā lietotne.

 • Tiešās CAD modelēšanas vide
 • Importēto objektu virsmu labošana
 • Savieno karkasu, virsmu, cieto modelēšanu
 • Plaša importa CAD formātu izvēle
 • Skicēšana un 2D objektu apstrāde

WorkNC ieņem vienu no vadošajām pozīcijām vadības programmu izstrādes tirgū 2-5-asu metāla apstrādei. Visplašāk to izmanto presformu un štanču ražošanā, kā arī automobiļu ražošanā.

 • CAD-funkciju un modeļu analīzes integrācija
 • Plašākas CAM-programēšanas iespējas
 • Specifiskās trajektorijas rupjāi apstrādei un tīrapstrādei
 • 3+2-asu un 5-asu rupjā apstrāde un tīrapstrāde
 • Vairāku detaļu apstrāde vienlaikus
 • Robotizēto moduļu atbalsts
 • Programmu pārskatīšanas, 3D-modeļu sagatavošanas un failu konvertēšanas moduļi

WorkPLAN ir ražošanas programmatūras risinājumu saime, kas ir īpaši domāta maziem un vidējiem ražošanas uzņēmumiem. Ar to individuālie un projektu ražotāji var automatizēt un vadīt savus procesus: cenu veidošanu, komercpiedāvājumu sagatavošanu, pasūtījumu apstrādi, kvalitātes vadību, laika uzskaiti un noliktavas krājumu kontroli.

 • Pilna iepirkšanas procesa un noliktavas krājumu kontrole
 • Darbu plānošana, grafiku sastadīšana, Gantta diagrammas
 • Laika menedžments un kontrole ar datu ievadi no dažādiem avotiem
 • Kvalitātes problēmu risināšana, ISO standarta prasību ievērošana
 • Papildus kompānijas vadības moduli
 • Dažādie datu interfeisi, SAP sertifikācija un XML aģenti

MŪSU KLIENTI
©2018 Visas tiesības paturētas